شکایات

 

 .تماس حاصل فرمایید  case@mode-mall.com در صورت بروز مشکل و یا داشتن هرگونه شکایت از بخش های مختلف وبسایت لطفا با ایمیل

 .کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت و مشکل را حل خواهند کرد

 

ارسال شکایت

عنوان *

متن شکایت